Diensten

De wet biedt 3 verschillende “beschermingsmaatregelen”, ieder met een specifiek doel. De kantonrechter beslist of de maatregel wordt toegestaan. Wat zijn eigenlijk precies de verschillen?

 
[css3_grid id='diensten']