Mentorschap

Wat is mentorschap?

Een mentor behartigt de persoonlijke belangen van een persoon. Het gaat dus niet om de financiën, maar om het welzijn, de verzorging, de verpleging, de huisvesting of medische behandeling van een betrokkene. Het is een maatregel die door de kantonrechter wordt uitgesproken.

De mentor neemt beslissingen zoveel mogelijk in overleg met de cliënt. Bijvoorbeeld als iemand moet kiezen tussen wel of niet zelfstandig blijven wonen of bijvoorbeeld het continueren of juist stoppen van een medische behandeling. De mentor regelt bijvoorbeeld een passende woonzorginstelling of de juiste zorg aan huis. Maar ook meer persoonlijke vraagstukken behoren tot de taken van een mentor.

Als mentor zijn wij géén zorgverlener, maar de regisseur van zorgverleners en wij hebben regelmatig overleg met alle hulpverlenende instanties over de persoonlijke situatie van onze cliënten. .

Voor wie is mentorschap bedoeld?

Mentorschap is bedoeld voor mensen die zelf geen beslissingen (meer) kunnen nemen over hun welzijn, verzorging, verpleging, huisvestiging of medische behandeling.

Het kan bijvoorbeeld gaan om iemand met dementie, een verstandelijke beperking of bijvoorbeeld psychiatrische of comateuze patiënten.Het is onze taak om onze cliënten maximaal te begeleiden om zelf belangrijke keuzes te maken. Daarbij staan niet onze eigen normen centraal, maar de levenswijze, de levensovertuiging en de persoonlijkheid van de cliënt. Zodoende nemen we beslissingen die in het belang van de betrokkene zijn als zijnde dat hij of zij de beslissingen zelf had genomen.

Als mentor zijn we géén zorgverlener, maar zijn we de regisseur van alle zorgverleners en hebben we dus regelmatig overleg met de hulpverlenende instanties over de persoonlijke situatie van onze cliënten

Vooraf

Allereerst maken we kennis en bekijken we samen wat precies de situatie is.

Indien gewenst verzorgen we de aanvraagprocedure mentorschap bij de rechtbank voor u en gaan we mee naar de zitting. Hieraan zijn geen extra kosten verbonden.


Naar de rechtbank

Ongeveer zes tot acht weken nadat we het verzoek bij de rechtbank hebben ingeleverd, krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de kantonrechter. Vooraf bespreken we wat u kunt verwachten en we gaan natuurlijk mee naar de zitting. Twee weken na de zitting stuurt de kantonrechter de beslissing per post naar u en naar ons op. Dat heet de beschikking.

Start van mentorschap

1. We brengen uw persoonlijke situatie in kaart: Welke hulpverlening is ingeschakeld? Aan welke ondersteuning heeft u nog behoefte? Zodoende hebben we een goed overzicht over uw situatie.

2. Wij schrijven alle instanties aan waarmee u een zorgrelatie heeft en zorgen dat deze post voortaan naar ons wordt verstuurd. Ook worden wij direct geïnformeerd bij belangrijke wijzigingen op het gebied van uw welzijn, zorg en gezondheid.

3. We vragen alle benodigde zorg aan. Hieronder valt eventueel ook de inschrijving in woonzorginstellingen ed. We beschikken over een uitgebreid netwerk van zorgverleners.

Tijdens mentorschap

Wij bezoeken u regelmatig. We kijken dan hoe het met u gaat en welke (zorg) wensen u heeft. Waar nodig schakelen we extra hulp in, of we sturen bestaande hulpverleners bij. Belangrijke beslissingen nemen we in overleg met de rechtbank.

De kosten van Bewindvoering

Bij Goedhart Bewind weet u waar u aan toe bent:

• U betaalt nooit te veel!
De kosten van bewindvoering zijn vastgelegd in de wet en hier wijken wij natuurlijk niet van af.

• Geen extra kosten achteraf!
De genoemde kosten zijn inclusief alle werkzaamheden. Extra werkzaamheden mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in rekening worden gebracht en alleen na goedkeuring van de kantonrechter. U hoeft dus nooit bang te zijn voor hoge rekeningen achteraf.

• Krijgt u de kosten vergoed?
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten, dan vragen wij dat voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten. Als u voor vergoeding in aanmerking komt, dan kost de bewindvoering u dus helemaal niets!

Eenmalige kosten bij aanvang van het bewind:

[css3_grid id='Eenmalige-kosten']

Uw maandelijkse kosten

[css3_grid id='Maandelijkse-kosten']

Eventueel bijkomende kosten in uitzonderlijke gevallen

[css3_grid id='Bijkomende-kosten']