Bewindvoering

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een maatregel die is vastgesteld in de wet.
In de wet is te lezen dat:

Indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen, kan de kantonrechter een bewind instellen over één of meer van de goederen die hem als rechthebbende toehoren of zullen toebehoren”.

Bron: rechtspraak.nl

.

Voor wie is bewindvoering geschikt?

Bewindvoering is bedoeld voor iedereen die niet (meer) zelfstandig zijn financiën kan beheren Daar kunnen diverse oorzaken voor zijn zoals een geestelijke en/of een lichamelijke beperking. Bewindvoering biedt kwetsbare ouderen veel bescherming. Maar ook mensen met schulden, een postfobie, verkwisting of bijzondere persoonlijke omstandigheden helpen wij door hun financiën zorgvuldig te beheren.Uw financiën in goede handen

Goedhart Bewind is al meer dan 10 jaar een gerenommeerd bewindvoerderskantoor waarbij uw financiën in goede handen is. Wij zijn helder in onze communicatie en we houden u goed op de hoogte van uw financiën. U ontvangt maandelijks een overzicht van uw inkomsten en uitgaven. U kunt ook inloggen op ons online systeem waarin u uw financiën op de voet kunt volgen. Heeft u vragen dan kunt u tijdens kantooruren bellen met uw persoonlijke bewindvoerder.

Wij worden benoemd door de kantonrechter. Vanaf dat moment controleert hij of wij uw inkomsten en uitgaven op de juiste manier beheren. Elk jaar maken we voor hem/haar een rapport op waarin we alle inkomsten en uitgaven specificeren (rekening en verantwoording).

Over financiële beslissingen die meer dan € 1500,= bedragen, beslissen we niet zelf, maar leggen deze beslissing voor aan de kantonrechter. Op die manier weet u zeker dat uw financiën in goede handen is en dat geeft een veilig gevoel. Bovendien zijn we lid van de Branchevereniging voor Professionele Bewindvoerders, verkort de BPBI genoemd. Klik hier voor de unieke garantie van Goedhart bewind.


Bij aanvang van het bewind zijn er vaak flink wat financiële problemen. Soms zijn er ook schulden ontstaan. Wat kunt u nou precies verwachten van ons?

Wij brengen de financiële huishouding weer helemaal op orde. Wij doen dat door uw financiën goed te organiseren en vervolgens uitstekend te beheren. Hieronder leest u meer over de verschillende stappen tijdens het bewind.

Vooraf

Iedere situatie is uniek. Daarom werken we niet met ingewikkelde intakeformulieren, maar starten met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. En als u het bewind wil aanvragen, verzorgen wij de aanvraag voor u richting de rechtbank.

Naar de rechtbank

Ongeveer zes tot acht weken nadat we het verzoek bij de rechtbank hebben ingeleverd, krijgt u een uitnodiging voor een persoonlijk gesprek met de kantonrechter. Vooraf bespreken we wat u kunt verwachten en we gaan natuurlijk mee naar de zitting. Twee weken na de zitting stuurt de kantonrechter de beslissing per post naar u en naar ons op. Dat heet de beschikking.

Start van onderbewindstelling

1. Wij schrijven alle instanties aan waarmee u een financiële relatie heeft en zorgen dat alle zakelijke post niet meer naar u, maar naar ons wordt gestuurd.

2. Wij openen minimaal 2 bankrekeningen: een beheerrekening en een leefgeldrekening. Op de beheerrekening komen voortaan alle inkomsten binnen en worden alle benodigde betalingen gedaan. U heeft geen toegang tot de beheerrekening, maar wel tot de leefgeldrekening. Met uw eigen pas kunt u pinnen of geld opnemen. De pincode mag u zelf kiezen!

3. We pluizen uw financiële situatie van A tot Z uit. Welke inkomensbronnen heeft u? Krijgt u wel waar u recht op hebt? Omdat we uitstekend thuis zijn in de regelgeving, lukt het ons vaak om meer inkomen te creëren. Ook kijken we kritisch naar uw uitgaven. In overleg kijken we of er bezuinigingen gerealiseerd kunnen worden.

4. Heeft u schulden? We vragen de actuele stand op en beoordelen hoe we de schulden kunnen gaan oplossen. Als het nodig is, begeleiden we u naar schuldhulpsanering.

5. We maken een volledig overzicht van uw situatie en maken daarvan een beschrijving die we natuurlijk goed met u bespreken en bij de rechtbank inleveren.

Tijdens bewind

Tijdens het bewind houden we uw financiën up-to-date. We behandelen alle binnenkomende post, betalen alle rekeningen tijdig, houden eventuele wijzigingen goed in de gaten en vragen toeslagen, subsidies of uitkeringen aan waar u recht heeft. Ook verzorgen we uw jaarlijkse belastingaangifte.

De kosten van Bewindvoering

Bij Goedhart Bewind weet u waar u aan toe bent:

• U betaalt nooit te veel!
De kosten van bewindvoering zijn vastgelegd in de wet en hier wijken wij natuurlijk niet van af.

• Geen extra kosten achteraf!
De genoemde kosten zijn inclusief alle werkzaamheden. Extra werkzaamheden mogen alleen in zeer uitzonderlijke gevallen in rekening worden gebracht en alleen na goedkeuring van de kantonrechter. U hoeft dus nooit bang te zijn voor hoge rekeningen achteraf.

• Krijgt u de kosten vergoed?
Als u in aanmerking komt voor vergoeding van de kosten, dan vragen wij dat voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten. Als u voor vergoeding in aanmerking komt, dan kost de bewindvoering u dus helemaal niets!

Eenmalige kosten bij aanvang van het bewind:

[css3_grid id='Eenmalige-kosten']

Uw maandelijkse kosten

[css3_grid id='Maandelijkse-kosten']

Eventueel bijkomende kosten in uitzonderlijke gevallen

[css3_grid id='Bijkomende-kosten']